Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Από τις μεταρρυθμίσεις που μας στέρησαν τα γράμματα… στη μεταρρύθμιση που θα στείλει τα παιδιά μας στη ΤΖΑΜΠΑ εργασία! ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου