Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 
Φαβιέρου 5 & Μάγιερ
 ΤΚ 104 38                                                           
Πληρ: Α.Βαλιώτη - Δ.Ψαρόπουλος                                
Τηλ: 210 5233421
Φαξ: 210 5233421                                                                                                                                  
Email:paidikes.eksoxes@cityofathens.gr

                     

                       
            ΑΘΗΝΑ    01/04/2016

                                         

     Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Εγγραφές για συμμετοχή στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»

Σχετ: Οι  υπ’ αριθμ. 529 & 530/2016 Π.Δ.Σ.

          Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα συμμετέχουν  παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών (γεννημένα μεταξύ 2004-2010) Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή σε μια περίοδο παιδιών, είναι κατά προτεραιότητα τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :Κυριακή  26/06/2016  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Παρασκευή 08/07/2016
Β: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :Κυριακή  10/07/2016  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Παρασκευή 22/07/2016
Γ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  :Κυριακή  24/07/2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  : Παρασκευή 05/08/2016
Δ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Κυριακή  07/08/2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Παρασκευή 19/08/2016
Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες  μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα  δηλώνοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις του Δήμου μας και υπογράφοντας στο σχετικό έντυπο. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Α΄, Β΄και Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 07/04/2016 - 27/04/2016
Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 04/05/2016 - 13/05/2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,που εκδίδεται και αυτεπάγγελτα. (Προσοχή: όχι          πιστοποιητικό γέννησης)
6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.
7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας  πρόσφατος
    λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.
Οι εγγραφές για δημοτικούς υπαλλήλους θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Για την εγγραφή των παιδιών των αλλοδαπών στις κατασκηνωτικές αποστολές για τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ,
εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω απαιτούνται επιπλέον και :
1.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
2.Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.
3.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής  του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
4.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής  του παιδιού.
5. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.
Σημ.Τα παραπάνω ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή αντίστοιχα οι έχοντες αρμοδίως την επιμέλεια των παιδιών, κατά την διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και θα υπογράψουν τις σχετικές άδειες συμμετοχής των παιδιών.

Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις ούτε επανεγγραφές ούτε επί τόπου εγγραφές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών. Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των δικαιούχων, θα διατεθούν σε μη δικαιούχους βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα τροφεία που ορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.13801/656/30.4.2015

Ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος για τα παιδιά δύναται να γίνεται είτε από τον οικογενειακό Ιατρό –Παιδίατρο είτε και στα  κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβού.

● 1ο Δημοτικό Ιατρείο :      Σόλωνος 78  (Κέντρο)                              Τηλ. 210 3626587

● 2ο Δημοτικό Ιατρείο :  α) Φανοσθένους & Φρ, Σμιθ (Ν. Κόσμος)    Τηλ. 210 9239865
                                      β) Πρωταγόρα 3 (Παγκράτι)                         Τηλ. 210 7011949
.                                                                                                                   210 7011266

● 3ο Δημοτικό Ιατρείο :   Θεσ/νίκης 48 & Ηρακλειδών (Πετράλωνα)   Τηλ.210 3427513
                                                                                                            Τηλ.210 3427515

● 4ο Δημοτικό Ιατρείο : Προποντίδος 12 & Αγίας Σοφίας (Κολωνός)  Τηλ.210 5121921

Η αναχώρηση όλων των κατασκηνωτών  και η επιστροφή τους θα γίνεται από και προς τις  Δημοτικές  Κοινότητες  υπό την επιμέλεια των υπευθύνων των Δημοτικών Κοινοτήτων .

1η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πλ. Ηρώων 3, Ψυρρή.                 Τηλ. 210 5277963

2η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Υμηττού 251                                 Τηλ. 210 7564795

3η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Τριών Ιεραρχών 74,                     Τηλ. 210 3427310

4η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Λένορμαν & Αλεξανδρείας  35    Τηλ. 210 5157553

5η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου    Τηλ. 210 8646790

6η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Θήρας 31, Πλ. Αμερικής               Τηλ. 210 8668162

7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    Πανόρμου 59,                                Τηλ. 210 6998831-5
Η  παράδοση και παραλαβή των παιδιών θα γίνεται μόνο από τους γονείς ή τους νομίμως κατέχοντες την κηδεμονία αυτών ή τους έχοντες εξουσιοδότηση προς τούτο.Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ

Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή στην περίοδο της τρίτης ηλικίας είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων καθώς και συνταξιούχοι δημοτικοί υπάλληλοι και γονείς εν ενεργεία δημοτικών υπαλλήλων.

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : Το 60ο έτος συμπληρωμένο.(γεννηθέντες από το 1956 και πριν).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :  Δευτέρα  29/08/2016 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Σάββατο 17/09/2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ   :     16/05/2016 - 27/05/2016

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ :

       1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
       2.    Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος
              λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.
       3.    Μία πρόσφατη  φωτογραφία.
       4.   Ιατρική βεβαίωση που να ενημερώνει για τα φάρμακα που παίρνουν και νοσήματα από
             τα οποία πάσχουν.

Βασική προϋπόθεση είναι η αυτοεξυπηρέτησή τους (καθώς δεν επιτρέπονται φιλοξενίες συνοδών ή άλλων, συγγενικών ή μη προσώπων).
Η εγγραφή θα γίνεται μόνο  από τους ίδιους και όχι από τρίτο άτομο, συγγενικό ή μη, δηλώνοντας υποχρεωτικά τηλέφωνο επικοινωνίας συγγενούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.


                                                      Ο Εντεταλμένος  Δημοτικός Σύμβουλος
                                                        Εποπτείας και Συντονισμού Παιδικών Εξοχών

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                               Αλέξανδρος Μ. Μοντιάνο