Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Κείμενο Διαμαρτυρίας για τις συγχωνευσεις 53ου - 54ου Γυμνασίου - Λυκείου


                                                                                            Προς

*       1) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

*                                                                                2) Γενική Διεύθυνση Διοίκησης     Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

*                                                                              Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

*       Τμήμα ΄Β

*                                                                                                Κοινοποίηση

1)      Περιφερειακό  Διευθυντή  Εκπαίδευσης Αττικής

2)      Α΄ ΕΛΜΕ Αθήνας


Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει στα χέρια σας, προς υπογραφή, έγγραφο που αποφασίζει συγχώνευση των 53ου και 54ου Γυμνασίου/ Λυκείου Αθήνας.
Αυτό το αναφέρουμε καθώς όλη η τοπική κοινωνία, οι σύλλογοι γονέων, οι καθηγητές των σχολείων, η ΕΛΜΕ, η Ένωση Γονέων, οι Σχολικές Επιτροπές, η ΔΕΠ της 4ης Δημοτικής κοινότητας Αθήνας καθώς και το Δημοτικό συμβούλιο Αθήνας  είναι αντίθετοι με αυτή την συγχώνευση.
Σας εκθέτουμε την δυσαρέσκεια μας για την προτεινόμενη συγχώνευση καθώς  και την συλλογιστική μας που μας κάνει να είμαστε αντίθετοι σε αυτή.
1)      Ο χρόνος που λαμβάνεται μία τέτοια απόφαση μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα όπως:
-          Πως είναι δυνατόν να έχει γίνει ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν 3848/2010, δηλαδή από το πρώτο δίμηνο 2013?
-          Εάν πραγματοποιήθηκε με ποια κριτήρια έγινε? Αυτά των μεμονωμένων σχολείων ή των συγχωνευθέντων?
-          Εάν έγινε με το κριτήριο των μεμονωμένων σχολείων ποιος ήταν ο εξαιρετικός λόγος για τον οποίο παρακάμφθηκε η διαδικασία?
-          Εάν έγινε με το κριτήριο των συγχωνευόμενων σχολείων για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκε πριν το κλείσιμο των σχολείων η σχετική συγχώνευση?
2)      Η παρούσα δυναμικότητα του 54ου Γυμνασίου είναι 266 μαθητές ενώ του 53ου Γυμνασίου είναι 214 μαθητές (στοιχεία περιόδου2012 – 2013). Μετά την συγχώνευση των δύο σχολείων το γυμνάσιο θα αριθμεί συνολικά 480  μαθητές. Ο αριθμός αυτός δεν αναμένεται να μειωθεί τα επόμενα χρόνια, αντίθετα αναμένεται να αυξηθεί καθώς το 50ο Γυμνάσιο το οποίο είναι το πλησιέστερο χωροταξικά είναι ήδη υπεράριθμο, με αποτέλεσμα οι αίθουσες να μην επαρκούν και οι μαθητές να αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε containers.
3)      Περαιτέρω μας προβληματίζει ιδιαίτερα εάν έχει ληφθή υπόψη:
- Η ασφάλεια των μαθητών . Μπορεί πχ να εκκενωθεί το σχολείο σωστά σε περίπτωση σεισμού;
- Η υγιεινή. Η τουαλέτες επαρκούν για τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών;
4)      Όπως πολύ καλά γνωρίζεται, Διεθνείς έρευνες (Barker R & Gump, 1964), (Eberts R, Kehoe E, & Stone 1984) κ.α έχουν δείξει ότι τα μικρά σε μέγεθος σχολεία προσφέρουν στους μαθητές περισσότερες δυνατότητες για συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, για επικοινωνία και καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των κλίσεων τους.  Οι μαθητές γνωρίζουν πολύ καλύτερα τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους με αποτέλεσμα να μην βιώνουν την ανωνυμία και να περιορίζεται  η αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά αυτών. 
Η μεγάλη πανελλαδική έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκε  σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας και δημοσιοποιήθηκε το 2000 συμπεραίνει: «Όσο πιο πολλοί είναι οι μαθητές στο σχολείο τόσο υψηλότερη είναι η συχνότητα εμφάνισης επιθετικών πράξεων».   Με δεδομένο την αύξηση της παραβατικότητας η οποία παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει πάρει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις, θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή μόνο επιβλαβής μπορεί να είναι για τα παιδιά μας.
Όλα τα ανωτέρω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το όλο εγχείρημα έχει γίνει με εξαιρετικά πρόχειρο τρόπο χωρίς να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράμετροι που αφορούν το διαπαιδαγώγηση και την ασφάλεια των παιδιών μας.
Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την παραμονή των σχολείων ως έχουν και προτείνουμε μια πιο ορθολογική κατανομή των μαθητών στα όμορα σχολεία με στόχο την αύξηση των παιδιών που φοιτούν στο 53ο και 54ο Γυμνάσιο στα 300 παιδιά (αριθμός που θεωρείται ικανοποιητικός και ελεγχόμενος) με ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του 50ου Γυμνασίου το οποίο όπως προαναφέραμε διενεργεί μάθημα σε container. 
Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε το επιμύθιο της καταδικαστικής απόφασης, για τις συγχωνεύσεις, της ΔΕΠ της 4ης Δημοτικής κοινότητας Αθηναίων (3/12/2012) το οποίο αναφέρει: «…………….πιστεύει πως θα έπρεπε να συζητείται η ενίσχυση των σχολικών μονάδων της ούτως ή άλλως υποβαθμισμένης περιοχής μας και όχι η αποδυνάμωση κα απαξίωσή τους».
 Εμείς, οι γονείς, οι μαθητές, οι καθηγητές των 53ου και 54ου Γυμνασίου/ Λυκείου καθώς και όλη η 4η Δημοτική κοινότητα Αθήνας δεν συμφωνούμε και δεν αποδεχόμαστε την προτεινόμενη συγχώνευση των σχολειών. Έχοντας λάβει ομόφωνες αποφάσεις στις σχετικές μας συνελεύσεις είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε με κάθε τρόπο την θέση μας.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων 4ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας
Ο Σύλλογος Γονέων του 53ου Γυμνασίου Αθηνών
Ο Σύλλογος Γονέων του 54ου Γυμνασίου Αθηνών
Ο Σύλλογος Γονέων του 54ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου