Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Λεύκωμα με θέμα «Τα σχολικά κτήρια και η θέση τους μέσα στο χρόνο». Ας συμμετάσχουμε όλοι!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων της 4ης Δ.Κ.Δ.Α αποφάσισε την έκδοση ενός λευκώματος με θέμα «Τα σχολικά κτήρια και η θέση τους μέσα στο χρόνο».
Για την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού είναι απαραίτητη η συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων, οι οποίοι σε συνεργασία με τα παιδιά, πρέπει να βρουν και να καταγράψουν την ιστορία του σχολείου τους, μέσα στο πέρασμα των χρόνων (έτος κατασκευής, χρήση τους στο παρελθόν, ποιος συνέβαλε στην κατασκευή του σχολείου κ.λ.π.). Επίσης χρειαζόμαστε και φωτογραφίες των σχολικών κτηρίων παλαιότερες και σύγχρονες ώστε να γίνει ολοκληρωμένη η προσπαθειά μας.
Παρακαλούμε η αποστολή των στοιχείων να γίνει έως την 31η Μαΐου 2014
Γ

ια το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας
Πρεσβέλου Σπυρούλα                                                          Άγγελος Χονδρορίζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου