Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενάντια στο MySchool προσφεύγουν οι δάσκαλοι!

Καταγγελία της ψηφιακής πλατφόρμας MySchool στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το είδαμε στο
Blog του 60ου Συλλόγου Γονέων και επειδή είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε στη συνέλευση της Κυριακής το βάζουμε εδώ για να το μοιραστούν περισσότεροι. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί. Και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις...

ΘΕΜΑ: Ψηφιακή εφαρμογή/πλατφόρμα MySchool
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, μέλη του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπως αποφασίσθηκε ομόφωνα στο Δ.Σ. (18/11/2013) του Συλλόγου μας, σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013, απευθυνόμαστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τον έλεγχο νομιμότητας των απαιτούμενων στοιχείων στην ψηφιακή εφαρμογή MySchool. Το κείμενο καταγγελίας που συντάχθηκε έχει ως εξής:
‘’Με το από 12/11/2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ.: 171490/Δ2) του Υφυπουργού Παιδείας Κου Συμεών Κεδίκογλου υπό τον τίτλο ”Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών “mySchool” για Α΄-Βάθμια Εκπαίδευση και Γυμνάσια” όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται σε καθημερινή βάση να ενημερώνουν την ψηφιακή πλατφόρμα/εφαρμογή υπό τον τίτλο myschool στον ιστότοπο https://myschool.sch.gr.
Η βάση δεδομένων αποτελεί σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο υποχρεωτική διοικητική αρμοδιότητα των Δ/ντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Όπως διαφαίνεται στα επισυναπτόμενα έγγραφα της καταγγελίας, ο διαχειριστής της σχολικής μονάδας καλείται να καταχωρήσει στοιχεία και προσωπικά δεδομένα των μαθητών της σχολικής του μονάδας τα οποία ουδεμία συσχέτιση ή συνάφεια ή υποχρεωτικότητα δεν έχουν προς τη σχολική φοίτηση. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για μια σειρά πεδίων που καλούνται οι Δ/ντές και Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων να καταχωρήσουν, δίχως την προηγούμενη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε, όπως φαίνεται και στα επισυναπτόμενα της καταγγελίας αρχεία, η απαίτηση της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να συμπληρωθούν στοιχεία όπως: α) ΑΜΚΑ μαθητή, β) Μόρφωση πατέρα και μητέρας μαθητή, γ) Γλώσσα πατέρα και μητέρας μαθητή, δ) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με οικογένεια μαθητή (τηλέφωνα σταθερά και κινητά, φαξ, ηλεκτρονικές διευθύνσεις), ε) Πλήρη στοιχεία εργασίας γονέα ή κηδεμόνα, στ) Επιβληθείσες ποινές μαθητή (αποβολή, ωριαία αποβολή, μείωση διαγωγής κλπ), ζ) Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητή με πρόβλεψη καταγραφής/περιγραφής του ”οικογενειακού περιβάλλοντος” και της ”φαρμακευτικής αγωγής” του μαθητή, η) Καταγραφή των παλιννοστούντων/αλλοδαπών μαθητών με ερωτήσεις βιογραφικών στοιχείων όπως "Έτη σε σχολεία Ελλάδος", ”Ελληνικής καταγωγής”, ”Έτος αφίξεως στην Ελλάδα” κλπ. Με την παρούσα αιτούμαστε: 1) τον έλεγχο νομιμότητας της ψηφιακής εφαρμογής ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων ενηλίκων (γονέων και κηδεμόνων) και ανηλίκων (μαθητών), 2) τον έλεγχο νομιμότητας και δικαιοδοσίας Δ/ντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την ψηφιακή εφαρμογή για τους ανήλικους μαθητές τους. 3) την υποβολή ενστάσεων ή διοικητικών κυρώσεων στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια της πολιτικής ηγεσίας του, για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και την απόσυρση της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής’’.
Καλούμε τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος να αναλάβει πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο, εξαντλώντας κάθε πρόσφορο νομικό μέσο κατάργησης της ψηφιακής εφαρμογής και συνδικαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων Δ/ντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων έναντι του Υπουργείου και των κηδεμόνων των μαθητών.
Είναι κρίσιμο να επικαιροποιηθεί η από 8/11/2013 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την χορήγηση προσωπικών δεδομένων μαθητών.

  • Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κεντρικής & Νότιας Χαλκιδικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου