Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Σχετικά με τους Δωρεάν ΕμβολιασμούςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα, 5/11/2013
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση
:
Σόλωνος 78
ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Δημοτικά Ιατρεία
Ταχ. Κώδικας
:
106 80
             να λάβουν γνώση με υπογραφή
Πληροφορίες
:
Ν. Παπαναστασίου
             όλοι οι επαγγελματίες υγείας &
Τηλέφωνο
:
210- 3626587
             οι γραμματείες
Φαξ
:
210-3626869

Ηλ.Ταχ/μείο
:
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα Εμβολιασμών Αντιγριπικών – Αντιφυματικών & Βασικών Παιδικών στα Δημοτικά Ιατρεία»

     Βάσει των: αριθμ.Υ1/Γ.Π.οικ.95847/15.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Θ-ΟΦΘ),  αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.109797 (ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ) εγκυκλίων και του αριθμ. Υ1/Γ.Π.112090/12 εγγράφου (επισυνάπτεται) της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας που απευθύνεται στις Περιφέρειες και στους Δήμους της χώρας, παρέχεται η δυνατότητα, αλλά αποτελεί και υποχρέωση των Καλλικρατικών Δήμων που διατηρούν Δημοτικά Ιατρεία, να διενεργούν εμβολιασμούς σε ανασφάλιστους πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη.
    Για τον λόγο αυτό, λοιπόν έχουν ζητηθεί από το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής πεντακόσια (500) αντιγριπικά εμβόλια για τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου της Αθήνας, που θα χορηγηθούν δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας.
   Με την αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 92954/8.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Θ-6ΣΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας επισημαίνεται η έξαρση της φυματίωσης και επίσης παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης φυματίνης και αντιφυματικών εμβολίων.
-      Καλούνται, λοιπόν οι ιατροί των Δημοτικών Ιατρείων, κυρίως των ειδικοτήτων Παθολόγου, Παιδιάτρου, Γενικού Ιατρού, Πνευμονολόγου, αλλά και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας (νοσηλεύτριες – επισκέπτριες υγείας κ.λ.π.), αφού καταγράψουν κατ’ εκτίμηση τις εμβολιαστικές ανάγκες του ανασφάλιστου πληθυσμού (ενηλίκων & παιδιών) της δημοτικής κοινότητας όπου βρίσκεται το δημοτικό ιατρείο, να ενημερώσουν την γραμματεία του τμήματος για τον αριθμό των αντιγριπικών, προκειμένου να διενεργηθούν εμβολιασμοί στις ανασφάλιστες ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και των αντιφυματικών και φυματινών που θα χρειαστούν, για να γίνουν οι εμβολιασμοί στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
-      Παρακαλείστε όπως εκτυπώσετε τις εγκυκλίους από το πρόγραμμα Διαύγεια, προς ενημέρωσή σας.
  Συν. (1)
                                                                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                         

                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.    Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης         
κ. Γιαννοπούλου

2.    Γραφείο Αντιδημάρχου Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης
κ. Λαμπρακάκη

3.    Δ/νση Κοιν. Αλληλεγγύης & Υγείας
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας

4.    Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας

5.    Όλες τις δημοτικές κοινότητες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου