Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Κύριε Κοντέ, περιοριστείτε στα θέματα αρμοδιότητας σας...

Αυτή είναι η στοιχειοθετημένη απάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης προς τον πρόεδρο της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Κοντό σχετικά με την τελευταία οδηγία -εντολή που έστειλε προς τα Σχολεία του Διαμερίσματος. H οποία αφορούσε την παραχώρηση σχολικών χώρων και τον τρόπο που αυτοί θα διατεθούν στους Συλλόγους Γονέων για τις δραστηριότητες τους.
Θέμα: Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων από τους Συλλόγους Γονέων.

Κύριε Πρόεδρε
Στην Συνεδρίαση της 28/6/2013 μας παραδώσατε ένα φάκελο ο οποίος περιείχε τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας με θέμα την διαδικασία παραχώρησης και χρήσης σχολικών χώρων.
Είναι προφανές ότι αυτόν το φάκελο δεν τον διαβάσατε ποτέ, καθώς την 1/10/2013, δηλαδή την επόμενη μέρα της συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής, στείλατε ένα έγγραφο στους Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων στο οποίο γράφετε: «Σας κάνουμε γνωστό ότι εφ΄εξής τα αιτήματα για παραχωρήσεις Σχολικών χώρων που προέρχεται από Συλλόγους Γονέων, Αθλητικούς Συλλόγους, Κατηχητικά Σχολεία κ.λ.π. Θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από έγγραφο του Δ/ντη του Σχολείου με υπογραφές και από τον πρόεδρο του συλλόγου και ενός εκ των διδασκόντων που θα εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την πραγματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.»
Τι γράφει η Εγκύκλιος του Υπουργείου (Γ1/210/20.2.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ) ;
«Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με δική τους ευθύνη (οικονομική στήριξη) υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων).
Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει…»
Σε ποιο σημείο η εγκύκλιος γράφει για«έγγραφο του Δ/ντη του Σχολείου με υπογραφές και από τον πρόεδρο του συλλόγου και ενός εκ των διδασκόντων»;
Θα περιμέναμε από κάποιον ο οποίος προΐσταται ενός φορέα να γνωρίζει τουλάχιστον τους νόμους λειτουργίας του.
Να σας θυμίσουμε επίσης ότι :
Α) όταν συζητείται κάποιο θέμα ενός σχολείου στην Σχολική Επιτροπή, (όπως η παραχώρηση σχολικού χώρου) μπορεί να παρευρίσκεται, με δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου. (άρθρο 1,παρ. 1, εδαφ5 της Υ.Α. 8440/2011{ΦΕΚ 318Β}.
Β) Η Δ.Ε.Π. του 4ου Διαμερίσματος στις 12/11/2008 αποφάσισε να γίνονται άμεσα δεκτές οι παραχωρήσεις σχολικών χώρων, εφόσον υπάρχει έγκριση από την Σχολική Επιτροπή.
Πραγματικά δεν κατανοούμε γιατί περιπλέκεται τα πράγματα, ενώ το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι απλή εφαρμογή του νόμου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου