Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Β΄θμιας ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου