Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Απεργούν αύριο οι καιθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης

ΝΑ  ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι και κυρίες Βουλευτές,

Όπως γνωρίζετε 1.845 εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, η οποία λήγει στις 22/3/2014. Ο κίνδυνος της απόλυσης για αρκετούς εκπαιδευτικούς είναι πλέον ορατός και αυτό γιατί δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις για όλους όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Επιπλέον, οι 182 θέσεις Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία που προκηρύχθηκαν, αφορούν θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι ΠΕ κατηγορίας (Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ).
Ζητάμε να υπάρξει άμεση διαδικασία δημιουργίας και πλήρωσης εκπαιδευτικών  θέσεων στις δομές του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και να μην απολυθεί κανείς.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε να δημιουργηθούν επιπλέον 212 νέες εκπαιδευτικές θέσεις σε ΙΕΚ-ΣΕΚ και να προκηρυχθούν όλες, ώστε στο σύνολό τους μαζί με αυτές που έχουν προκηρυχθεί, να συμπεριλάβουν και τους 1.845 εκπαιδευτικούς.
 Προτείνουμε να προστεθεί η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη στο άρθρο 41 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου με τίτλο: «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»:
1.      Στο άρθρο 68 του ν. 4235/14 η παράγραφος 4.2 αντικαθίσταται από «Στο τρίτο
εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 14 του άρθρ. 27 του ν. 4186/13 η φράση «εννιακόσιες είκοσι πέντε (925)» αντικαθίσταται από τη φράση «χίλιες τριακόσιες τριάντα επτά (1337)».
2.      Στο άρθρο 68 του ν. 4235/14 προστίθεται νέα παράγραφος (4.3) που αναφέρει
ότι: οι διοικητικές (125) και εκπαιδευτικές (1337) θέσεις που αναφέρονται στο νόμο 4186/2013 (παρ.10  του άρθρο 26 και παρ.14 του άρθρου 27) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/14 άρθρ. 68 παρ. 4.2 παρ. 4.1 και την παρούσα διάταξη – τροπολογία  και οι οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου, προκηρύσσονται μέχρι τις 21-3-14 και μετατάσσονται σε αυτές όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα με το αρ.82 του ν.4176/13.
3.    Παρατείνεται, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέες οργανικές θέσεις, η διαθεσιμότητα όλων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς στις 13/3/14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου