Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

 

              ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ου  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΞΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΡΑΙΣΙΩΝ

Νομιμοποιητικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι σύλλογοι γονέων στην Ένωση

1. Καταστατικό Συλλόγου Γονέων (όταν πρόκειται για νέο σύλλογο που εγγράφεται στην

ένωση ή εφόσον το κρίνει το ΔΣ να κατατεθεί εκ νέου)

2. Απόσπασμα πρακτικού Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (επικυρωμένο

αντίγραφο από το σύλλογο γονέων)

3. Κατάσταση παρουσιών Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (επικυρωμένο

αντίγραφο από το σύλλογο γονέων)

4. Κατάσταση ψηφισάντων εκλογικής διαδικασίας (επικυρωμένο αντίγραφο από το σύλλογο

γονέων)

5. Οι καταστάσεις των μαθητών του σχολείου από το my school οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν

στην εκλογική διαδικασία (επικυρωμένο αντίγραφο από το σύλλογο γονέων)

6. Πρακτικό εκλογών Εφορευτικής Επιτροπής (επικυρωμένο αντίγραφο από το σύλλογο

γονέων)

7. Βεβαίωση από τη διεύθυνση του σχολείου με τον αριθμό των μαθητών

8. Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Συλλόγου Γονέων με τα στοιχεία των μελών

(ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) καθώς και λίστα των αντιπροσώπων στην Ένωση

Γονέων με τα στοιχεία τους (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο).

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΓΟΥΝΗ ΜΑΚΑΡΙΤΗ   6986711813

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ                     6940130686

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΙΖΙΜΗ                        6944190477

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου