Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς θα ρυθμιστεί η μεταφορά μαθητών στα σχολεία...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Περιστέρι : 26/09/2014       


  Προς: Δ/ντες Σχολείων,              
            Συλλόγους Γονέων,
            ΕΛΜΕ  
            Σύλλογοι Δασκάλων
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
Π. Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση: Τρώων 1 & Χαλκίδος
Ταχ. Κωδ.:   121 33  Περιστέρι
Τηλέφωνο:  213 2100376-377
Fax:            213 2100375
          ant.dta@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά μαθητών»

Με την παρούσα επιστολή θέλω να θέσω υπόψη σας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών αλλά και τις θέσεις και απόψεις της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για το θέμα.
Δεκαπέντε  μέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η μεταφορά χιλιάδων μαθητών της Αττικής, που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο τους,  βρίσκεται κυριολεκτικά στον «αέρα» .
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιουνίου του 2013, σχετικά με τις μεταφορές των μαθητών, οι τροπολογίες και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών δεν επιλύουν  το πρόβλημα αλλά αντιθέτως το περιπλέκουν σε βάρος των μαθητών  υπονομεύοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για πρόσβαση στην Παιδεία.
Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που υπαγορεύεται από μνημονιακές σκοπιμότητες και λογικές λιτότητας και περικοπών, υποχρεώνεται να εφαρμόσει η νέα αιρετή Αυτοδιοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής. Χαρακτηριστικό των στρεβλώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και των προβλημάτων που δημιουργεί, είναι το γεγονός ότι στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό καλύφθηκε μόνο το 20% των δρομολογίων και έμεινε έξω το σύνολο της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα μουσικά – καλλιτεχνικά σχολεία.
Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, με συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις προς τη διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, πετύχαμε την ψήφιση τροπολογίας,  με την οποία γίνεται προσπάθεια επίλυσης κάποιων προβλημάτων, κάτω από ασφυκτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, που δεν μας επιτρέπουν την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο των προβλέψεων της συγκεκριμένης τροπολογίας θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για την κάλυψη με δημόσια σύμβαση μεταφοράς, κατά παρέκκλιση των χιλιομετρικών ορίων που θέτει η ΚΥΑ 24001/2013, των μετακινήσεων των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου και άλλων σχολείων που οι μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας για την πρόσβαση στο σχολείο.
Αναλυτικά, την 1η Σεπτεμβρίου 2014,  που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, από τα 53 δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των μαθητών της περιοχής είχαν  κατακυρωθεί τα μισά, κάποια  με τον ανοικτό  διεθνή διαγωνισμό και κάποια με τον πρόχειρο που ολοκληρώθηκε στις 29-8-2014.
Με κατεπείγουσες διαδικασίες προκηρύξαμε  δεύτερο πρόχειρο διαγωνισμό για τα υπόλοιπα  δρομολόγια και στις 9-9-2014 κατακυρώθηκαν τα υπόλοιπα δρομολόγια, ήτοι 52 από τα 53, ενώ για το ένα  έχει προγραμματιστεί διαδικασία απ΄ ευθείας διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 26-9-2014, όπως και για το μουσικό σχολείο Ιλίου.
Ο φάκελος των κατακυρωμένων δρομολογίων έχει ήδη υποβληθεί από 9-9-2014 στην αρμόδια  Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπηρεσία η οποία  δεν ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής,  για τον προβλεπόμενο από το νόμο έλεγχο. Δυστυχώς οι διαδικασίες του ελέγχου καθυστερούν.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση του τι σημαίνει για τον οικογενειακό προγραμματισμό η καθυστέρηση έναρξης των δρομολογίων, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα παρέμβασης προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να δοθεί το πράσινο φως για την υπογραφή των συμβάσεων με τους μεταφορείς και την  έναρξη των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στη Δυτική Αθήνα αλλά και  στα υπόλοιπα σχολεία της Αττικής, που είχαν συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό.
Όσον αφορά την ουσιαστική και μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως ήδη έχει ανακοινώσει η Περιφερειάρχης Αττικής  Ρένα Δούρου,  έχοντας γνώση των επαναλαμβανόμενων, τουλάχιστον την τελευταία τριετία,  προβλημάτων, θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς της σχολικής κοινότητας για την ψήφιση ενός νέου νομοθετικού θεσμικού πλαισίου.
Ενός νέου νομοθετικού πλαισίου,  που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και θα ενσωματώνει τις επισημάνσεις και  παρατηρήσεις του  Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος στην τελευταία έκθεσή του για τα προβλήματα μετακίνησης των μαθητών  προτείνει μια σειρά μέτρων που θα απλοποιούν τις προβλέψεις της ΚΥΑ για την  μεταφορά των μαθητών Α΄θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης, με δημόσια σύμβαση μεταφοράς, συνεκτιμώντας  την απόσταση της κατοικίας του μαθητή από το σχολείο,  το βάρος που μεταφέρει, τη διάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, καθώς και τις πληθυσμιακές, ηλικιακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες,  με  στόχο την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για παροχή δωρεάν Παιδείας.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για διαρκή ενημέρωση αλλά και την πραγματοποίηση συνάντησης – σύσκεψης, εφόσον κριθεί αναγκαίο τόσο για το θέμα της μεταφοράς μαθητών όσο και για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα, όπως  η υποχρηματοδότηση των σχολείων, η κατάσταση των κτιριακών υποδομών και οι ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών.


Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Σπύρος Τζόκας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Περιφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου