Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Επιλογή μαθημάτων χωρίς απώλεια μορίων...Η «Εφημερίδα των Συντακτών» παρουσιάζει σήμερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πάνω από 100 χιλιάδες υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014, ώστε οι επιλογές τους να είναι και έγκαιρες και αποτελεσματικές.
Του Χρήστου Κάτσικα
Όπως είναι ανεπίσημα γνωστό, οι πανελλαδικές εξετάσεις φέτος θα αρχίσουν την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, αμέσως μετά τις εκλογές. Ωστόσο τις επόμενες μέρες πάνω από 100 χιλιάδες υποψήφιοι όλων των κατηγοριών θα κληθούν από το υπουργείο Παιδείας να καταθέσουν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο-Ιούνιο του 2014.
Καθώς ο χρόνος άρχισε πλέον να κυλάει αντίστροφα, το κυριότερο μέλημα των χιλιάδων υποψηφίων είναι η επιλογή Επιστημονικών Πεδίων και των σχολών που τα αποτελούν, χωρίς απώλειες μορίων. Η «Εφημερίδα των Συντακτών» παρουσιάζει σήμερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε οι επιλογές να είναι και έγκαιρες και αποτελεσματικές.
Οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά πεδία, ως εξής:
1) Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο επιστημονικό πεδίο και το:
- 2ο ή το 4ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.
- 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία.
- 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, αν επιλέξουν ως δεύτερο επιστημονικό πεδίο το 2ο πεδίο, των Θετικών Επιστημών, ή το 4ο πεδίο, των Τεχνολογικών Επιστημών, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια.
Αν επιλέξουν τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίστανται μείωση.
2) Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:
-Το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο ή το 3ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο μπορούν να έχουν επιλέξει οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
- Ενα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 1ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.
- Ενα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Για τους υποψήφιους της Θετικής Κατεύθυνσης που ενδιαφέρονται μόνο για το 3ο επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3) και η Χημεία Κατεύθυνσης (0,7). Οσοι ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7).
Μόνο η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου (γεγονός σπάνιο) μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4), ενώ η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 μόρια.
3) Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν:
- Το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
- Ενα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 1ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.
- Ενα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία.
- Ενα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7).
Η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου ή του 3ου επιστημονικού πεδίου αλλάζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4), ενώ στην περίπτωση επιλογής τμημάτων του 3ου επιστημονικού πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Οπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η μέγιστη βαθμολογία που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι τα 18.600 μόρια.
Αλλαγές
Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014, το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το διεκδικούν μόνο όσοι πήραν μέρος στις πανελλήνιες 2013, ενώ για πρώτη φορά θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι απόφοιτοι από ΕΠΑΛ ομάδα Α (εξέταση σε 4 μαθήματα).
Σύμφωνα με νέα ρύθμιση, όσοι συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μία φορά και μόνο για το έτος που έπεται του έτους της τελευταίας εξέτασής τους. Επομένως, το 2014 μπορούν να συμμετάσχουν στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013.
Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν:
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΕΠΑΛ).
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
Η ακριβής ημερομηνία δηλώσεων θα δοθεί εντός Φεβρουαρίου από το υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου